Få rimelig tilpasning

Som studerende med funktionsnedsættelse har du ret til den tilpasning, der skal til, for at du kan gennemføre din uddannelse på lige fod med andre studerende.

En funktionsnedsættelse kan fx være ordblindhed eller en anden fysisk eller psykisk lidelse.

I hvert tilfælde vil universitetet foretage en konkret vurdering af, hvilken tilpasning, der er passende for dig. Tilpasninger kan fx være længere eksamenstid eller at studere på nedsat tid.

Læs yderligere om: