Ret til rimelig tilpasning – Københavns Universitet

Studenterambassadøren > Dine rettigheder og pligter > Ret til rimelig tilpas...

Ret til rimelig tilpasning

Som studerende med funktionsnedsætelse har du ret til den tilpasning, der skal til, for at du kan gennemføre din uddannelse på lige fod med andre studerende.

En funktionsnedsættelse kan fx være ordblindhed eller en anden fysisk eller psykisk lidelse.

I hvert tilfælde vil universitetet foretage en konkret vurdering af, hvilket tilpasning, der er passende for dig. Tilpasning kan fx være længere eksamenstid eller at studere på nedsat tid.

Læs yderligere om at have en funktionsnedsættelse og hvordan du søger om tilpasning som:

Eksempel på en henvendelse til studenterambassadøren

En studerende var ordblind og havde søgt om forlænget tid til en eksamen. Han havde imidlertid fået afslag med den begrundelse, at hans eksamen var på under 2 timer, og at det af den gældende studieordning fremgik, at der ikke blev givet ekstra tid til eksamen, hvor eksamen var kortere end to timer.

Den studerende undrede sig over afgørelsen, da han jo ikke blev mindre ordblind af, at eksamen varede mindre end to timer. Studenterambassadøren henvendte sig til fakultetet, som tog sagen op igen. Den studerende søgte herefter på ny og fik 25% ekstra tid til eksamen.