Tag ansvar for din studieplan

Det er vigtigt, at du tager hånd om det, hvis du ikke kan leve op til studieaktivitetskravet (45 ECTS om året) i en periode. Det kan fx være, hvis du oplever:

  • Helbredsproblemer hos dig selv
  • Sygdom i familien 
  • Andre personlige udfordringer

Der er forskellige muligheder for dig. Fx kan du søge om dispensation fra kravet om at studere på fuld tid. 

Du kan altid kontakte studievejledningen på din uddannelse, som vil hjælpe dig med, hvordan du skal håndtere situationen.

Find kontaktoplysninger på din studievejledning på din studieinformationsside > Kontakt.