Ansvar for studieplan – Københavns Universitet

Tag ansvar for din studieplan

Det er vigtigt, at du tager hånd om det, hvis du ikke kan leve op til studieaktivitetskravet (45 ECTS om året) i en periode. Det kan fx være, hvis du oplever:

  • Helbredsproblemer hos dig selv
  • Sygdom i familien 
  • Andre personlige udfordringer

Der er forskellige muligheder for dig. Fx kan du søge om dispensation fra kravet om at studere på fuld tid. 

Du kan altid kontakte studievejledning på din uddannelse, som vil hjælpe dig med, hvordan du skal håndtere situationen.

Find kontaktoplysninger på studievejledningen på din studieside.

Eksempel på en henvendelse til studenterambassadøren

En studerende havde i en længere periode været belastet af sygdom i sin familie. Hun boede sammen med familien og tog meget ansvar. På grund af dette havde hun udviklet stres og nedprioritet sine studier. Hun udeblev i perioden ved 3 forsøg i en eksamen. Nu skulle hun derfor til at søge om yderligere forsøg, for at blive på uddannelsen.

Studenterambassadøren vejledte hende om, hvordan hun kunne skrive en dispensationansøgning. Men gjorde hende også opmærksom på, at hun ikke kunne være sikker på at få yderligere forsøg bevilget. For at have taget bedst mulig hånd om situationen kunne hun have henvendt sig til universitetet tidligere. Fx kunne hun tidligere have søgt om at afmelde en eksamen og læse på nedsat tid.