Få en begrundelse

Har du fået afslag på fx en dispensationsansøgning eller en klage, har du ret til en:

  • Begrundelse
  • Henvisning til de regler afgørelsen er truffet ud fra
  • Klagevejledning

En begrundelse skal være en nemt forståelig forklaring på, hvorfor afgørelsen falder ud, som den gør - så du ved, hvad der ligger bag beslutningen og hvem du skal rette en evt. klage til.

Læs mere om kravet til en begrundelse og klagevejledning i: