Tag en bisidder med til samtaler

En bisidder har du som udgangspunkt ret til at tage med til alle møder med universitetet.

Det gælder også, hvis du er blevet indkaldt til en samtale med din studieleder på grund af mistanke om eksamenssnyd.

Din bisidder skal ikke føre din sag og deltager derfor ikke aktivt i samtalen, men er med som din støtte. Det kan fx være et familiemedlem eller en ven du har tillid til. 

Efter samtalen kan din bisidder hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der blev sagt og besluttet. Det kan derfor være en god idé at bisidderen tager noter under samtalen.

Du kan også bede Studenterambassadøren deltage i møder mellem dig som studerende og universitetets forvaltning som såkaldt neutral tredjepart med taleret.

Læs mere om hvad Studenterambassadøren kan hjælpe dig med.