Sæt dig ind i fristerne

Fristerne universitetet sætter for sin uddannelse, skal du kende.

Det kan fx være frister for:

  • Eksamenstilmelding
  • Eksamensframelding
  • Ansøgning om dispensation
  • Indskrivning på kandidatuddannelsen

Overholdelse af frister er vigtigt for, at du kan gennemføre din uddannelse uden unødige udfordringer.

Find fristerne på din studieinformationsside - fx under "Kurser og undervisning", ”Eksamen” og ”Planlæg dit studie”.