Sygdom og prøveforsøg

Hvis du er syg på eksamensdagen, skal du sygemelde dig. Ved tilstrækkeligt dokumenteret sygemelding tæller eksamenen ikke med som et forsøg.

Det er altid den bedste løsning at melde sig syg med det samme og ikke udskyde det. Studenterambassadøren får henvendelser fra studerende, som er løbet tør for prøveforsøg, fordi de har været syge og ikke har sygemeldt sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du ikke lever op til reglerne om maksimal studietid og førsteårsprøven, mister du din ret til tre prøveforsøg.

Som studerende har du som udgangspunkt pligt til at afslutte dine studier inden for den maksimale studietid. Hvis du ikke har søgt om og fået dispensation til at overskride den maksimale studietid, mister du retten til de prøveforsøg, du endnu ikke har brugt.

Hvis du er bachelorstuderende, gælder dette også for de prøver, som indgår i førsteårsprøven. Her vil universitetet kunne udskrive dig, hvis du ikke lever op til førsteårsprøvekravet, uanset at du ikke har fået mulighed for at aflægge tre prøveforsøg i førsteårsprøvefagene. Dog skal du have haft mulighed for at aflægge mindst to prøveforsøg i løbet af første studieår, før du kan blive udskrevet af uddannelsen.

Læs mere om maksimal studietid og førsteårsprøvekravet på din studieinformationsside > Planlæg dit studie > Krav til din studieaktivitet (kræver login)