Forretningsorden for Studenterambassadøren

Rektor har fastsat forretningsordenen for Studenterambassadøren.

I forretningsordenen kan du læse alt om, hvad Studenterambassadørens formål er, og hvad Studenterambassadøren kan og skal.

Evaluering i 2017

Da rektor og KU’s bestyrelse oprettede studenterambassadørfunktionen i 2013, blev det besluttet, at Studenterambassadørens virksomhed skulle evalueres efter tre år. Evalueringen blev afsluttet i november 2017.

Evalueringen medførte ikke store ændringer i Studenterambassadørens kompetencer. Nyt var det dog, at Studenterambassadøren nu kan ”deltage i møder mellem studerende og forvaltningen som neutral tredjepart med taleret”.

I evalueringsrapporten nævnte evalueringsgruppen i forbindelse med neutral tredjepart-rollen, at Studenterambassadøren ikke kan deltage i møder som studerendes partsrepræsentant.

Læs hele Evalueringsrapporten.