Hvad er opsættende virkning?

Når du klager, har din klage som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at du skal indrette dig efter den sidste afgørelse, der er truffet, indtil klagen er blevet behandlet og der eventuelt træffes en anden afgørelse.

Du kan dog altid søge om, at din klage har opsættende virkning. Det kan du fx gøre, hvis du klager over et afslag på 4. eksamensforsøg, hvor konsekvensen egentlig er, at du udskrives fra universitetet.

Hvis du fra fakultetet får ok til, at din klage får opsættende virkning, betyder det, at du kan fortsætte dine studier, indtil klagen er behandlet.