Studenterambassadørens nyhedsbrev 4. kvartal 2020

I studenterambassadørens nyhedsbrev kan du hvert kvartal følge, hvordan ambassadøren og mange andre arbejder på at styrke studerendes retssikkerhed og udvikle dialogen og forståelsen mellem studerende og KU.

Rådgivningsbehov i 4. kvartal

I 4. kvartal fik Studenterambassadøren 164 henvendelser.

De fleste har været fra studerende, der har søgt vejledning til at søge om dispensation.

Desuden har der været en del henvendelser fra studerende, der enten ønskede at klage over en eksamen eller som ønskede vejledning om retlige klager.

Ca. 15 procent af henvendelserne kom fra studerende, der var involveret i en disciplinærsag. De 15 procent fordeler sig næsten ligeligt mellem studerende, der var under mistanke for eksamenssnyd og studerende, der henvendte sig omkring oplevelser med mobning fra enten medstuderende eller ansatte.

2020 i tal

Med afslutningen af 4. kvartal sagde Studenterambassadøren også farvel til 2020.

I 2020 fik vi 667 henvendelser. Siden funktionen blev oprettet i 2013 er henvendelsestallet steget i takt med blandt andet funktionens stigende synlighed. Med tallene fra 2020 begynder vi dog at se henvendelsestallet stabilisere sig omkring 650 henvendelser årligt i gennemsnit.

Vi kan også se, at hver tredje af henvendelserne, ligesom i 2019, er fra studerende med en eller flere funktionsnedsættelser. De fleste studerende med funktionsnedsættelser søger vejledning om dispensationsansøgninger eller retlige klager.

For langt de fleste har 2020 været et meget usædvanligt år – det afspejler sig også i, hvilke udfordringer de studerende har søgt vejledning om hos Studenterambassadøren. Blandt andet blev antallet af henvendelser om formodet eksamenssnyd fordoblet. Herunder kan det blandt andet nævnes, at i mange af de henvendelser er studerende blevet mistænkt for eksamenssnyd efter at have deltaget i en eksamen med ændret eksamensform i forbindelse med corona-omlægning af eksamenen. 

Du kan se fordelingen mellem vores henvendelseskategorier i grafen herunder, hvor du også kan se en sammenligning med fordelingen i 2019 (her var antallet af henvendelser 578).

Vi har også set mere end en fordobling i antal henvendelser om mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Til gengæld har vi procentvist fået færre henvendelser om dispensationsansøgninger, klager over eksamen og retlige klager end tidligere år set ud fra den samlede mængde henvendelser, selvom det også i 2020 ender med at være årets tre største henvendelseskategorier. 

I øvrigt oplevede vi i anden halvdel af 2020 en fordobling i trafikken til vores hjemmeside. Flest besøgende havde vi i november, hvor vi havde 1450 unikke besøgende.

Hyrdebrev om studerende med funktionsnedsættelser

I november blev vi opmærksomme på, at alle videregående uddannelsesinstitutioner i maj 2020 modtog et såkaldt hyrdebrev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om institutionernes forvaltning af handicapområdet. Universiteterne og styrelsen drøfter i øjeblikket brevets indhold. Vi blev opmærksomme på hyrdebrevets eksistens ved læsning af referat fra møde 13. maj i Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg.

Europæiske ministre vil styrke studerendes rettigheder

Ved den virtuelle europæiske ministerkonference i november for de 49 lande i Bologna-samarbejdet (European Higher Education Area) besluttede landene blandt andet at ville arbejde for at styrke studerendes rettigheder ved fx at udvikle de nationale systemer med oprettelse af studentombud og lignende. Beslutningerne blev skrevet ned i det såkaldte Rome Ministerial Communiqué, som skal danne grundlag for de kommende års Bologna-samarbejde.

Landene besluttede også at ville arbejde på at understøtte samarbejder om styrkelse af studerendes rettigheder gennem European Network of Ombuds in Higher Education (ENOHE). Studenterambassadør Bo Gad Køhlert sidder i bestyrelsen for ENOHE.

Teknisk tip

Hvis du skriver til personer, der ikke har en KUmail (fx en partsrepræsentant), så installér sikkerhedsværktøjet Azure Information Protection fra Software Center på din computer.

Med Azure Information Protection kan du klassificere dine e-mails og filer med forskellige grader af følsomhed og dermed sikre, at persondata sendes krypteret (i nogle klassifikationer får modtager link til login-beskyttet Outlook-webside). Du kan også bestemme, hvad modtageren kan gøre med det, du sender til dem.

Hos Studenterambassadøren er vi lige startet på at bruge funktionen med stor succes! Vi har tidligere udelukkende brugt Bluewhale til kommunikation med personer uden KUmail.

Her kan du læse mere om Azure Information Protection på medarbejderportalen (bag KU-login).