Besøg på Frederiksberg Campus / Visit at Frederiksberg Campus

Mød studenterambassadøren

Har du som studerende brug for at kende dine rettigheder og pligter i forbindelse med en eksamensklage eller en dispensationssag? Eller står du lige nu i en proceduremæssig gråzone og er i tvivl om, hvad du kan stille op? 

Studenterambassadøren rykker arbejdspladsen til Søndre Campus. Du er velkommen til at kigge forbi til en snak om dine muligheder - så kan vi altid booke et møde, hvis du har behov for det. 

Meet the student ambassador

Do you need to know your rights and duties in connection with an examination appeal or an exemption case? Or are you currently in a procedural gray area and are in doubt about what your options are?

The student ambassador visits the South Campus and you are welcome to drop by for a chat about your opportunities - then we can always book a meeting, if you need it.