Klage over mundtlig eksamen

Du har ikke din besvarelse på skrift ved en mundtlig eksamen og kan dermed have svært ved at dokumentere de forhold, du klager over. Din klage bygger på din oplevelse af eksamenen, som kan være forskellig fra eksaminators og censors oplevelse.

Du kan med fordel beskrive eksaminationsforløbet kort tid efter eksamenen og vedlægge beskrivelsen som bilag til din klage. Bestræb dig på at beskrive helt nøgternt, hvad der skete, fra du gik ind i eksamenslokalet, til du gik derfra: ”Så gennemgik jeg…” og ”så sagde eksaminator…” osv.

Beskriv evt. også hvor lang tid, du oplevede, der gik med hvad ved eksamenen.