Dispensationsansøgning - Sådan skriver du en dispensationsansøgning – Københavns Universitet

Studenterambassadøren > Hvad vi kan > Skriv en dispensations...

Vil du søge dispensation?

Du kan søge om dispensation fra alle regler som er fastsat af universitetet. Du kan bl.a. søge om dispensation til: Forlænget studietid, alternativ eksamensform, forlænget tid til eksamen eller mere end tre eksamensforsøg.

Søger du om dispensation fra en regel, skal du beskrive hvordan din situation adskiller sig fra andres, og vedlægge dokumentation. Klik på tjeklisten for at se hvad du skal huske: