Hvad studenterambassadøren kan – Københavns Universitet

Studenterambassadøren > Hvad vi kan

Hvad studenterambassadøren kan

Upartisk juridisk vejledning i forhold og sager knyttet til dit studieforløb – det tilbyder studenterambassadøren. Vi kan både hjælpe dig med at afklare, hvad dine rettigheder er i forbindelse med forhold og sager på universitetet og hvilke krav du har pligt til at leve op til.

Konkrete sager

Du kan fx henvende dig, hvis du har brug for vejledning i forbindelse med en:

  • Dispensation til forlænget studietid, ekstra eksamensforsøg, udvidet eksamenstid ved funktionsnedsættelse.
  • Klage over en afgørelse, eksamensforhold eller fejlvejledning
  • Mistanke om eksamenssnyd

Se også studenterambassadørens vejledning til, hvordan du skriver en:

Generelle forhold

Tilbuddet gælder også, hvis du ønsker afklaring af dine rettigheder i forbindelse med andre forhold. Det kan være, du oplever at:

  • Blive uretfærdigt behandlet
  • Have været udsat for et fysisk eller psykisk overgreb 
  • Have brug for mægling fordi en sag er gået i hårdknude
  • Stå i en proceduremæssig gråzone uden at vide, hvor du skal henvende dig

Alle samtaler foregår i fortrolighed og det er uforpligtende at henvende sig. Studenterambassadøren tager udelukkende kontakt til fakultetet efter aftale med dig.

Mandatets grænser

Studenterambassadøren har ikke mandat til, at:

  • Træffe afgørelse i sager
  • Fungere som din advokat eller part i en sag
  • Tage stilling til faglige spørgsmål eller ressourcespørgsmål, herunder om en karakter er korrekt

Hvis din henvendelse ligger uden for studenterambassadørens mandat, vil du altid blive hjulpet videre til rette instans.

Find ud af, hvem der kan kontakte studenterambassadøren

Læs mere om Studenterambassadørens forretningsorden her

"Hvad-må-Studenterambassadøren?”-quizzen

Herunder kan du se studenterambassadøren quizze med de medicinstuderende, som startede på bacheloruddannelsen i februar 2018.