Forretningsorden for Studenterambassadøren – Københavns Universitet

Studenterambassadøren > Forretningsorden for S...

Forretningsorden for Studenterambassadøren

Da bestyrelsen oprettede studenterambassadørfunktionen i 2013, blev det besluttet, at studenterambassadørens virksomhed skulle evalueres efter tre år. Evalueringen blev afsluttet i november 2017 og har medført en ny Forretningsorden for studenterambassadøren.

Neutral tredjepart på møder

Den nye forretningsorden medfører ikke store ændringer i studenterambassadørens kompetencer. Nyt er det dog, at studenterambassadøren nu kan ”deltage i møder mellem studerende og forvaltningen som neutral tredjepart med taleret”.

Læs hele Evalueringsrapporten.

Læs nyheden om den ny forretningsorden på KUnet.

Evalueringsudvalget bestod af:

  • Dekan for Det Teologiske Fakultet Kirsten Busch Nielsen (formand)
  • Universitetsdirektør Jesper Olesen
  • Joan Lykkeaa (TAP-medlem)
  • Michael Gøtze (VIP-medlem)
  • Rebecca Ingemann (studerende)
  • Cielia Eckardt (studerende)